Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

strangerthankindness
strangerthankindness
8740 e18b 420
Reposted from4777727772 4777727772

September 23 2018

strangerthankindness
6786 60ed 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viafoxgallagher foxgallagher

September 20 2018

strangerthankindness
1222 b741 420
Reposted fromfatman fatman viainsanedreamer insanedreamer
strangerthankindness
strangerthankindness
6330 c2be 420
Reposted fromusunto usunto viaiblameyou iblameyou
strangerthankindness
6513 da05 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
strangerthankindness

Czasem obracam się i czuję w powietrzu twój zapach i nie mogę, kurwa, nie mogę nie wyrazić tego potwornego kurewsko koszmarnego fizycznego bólu kurewskiej tęsknoty za tobą.

— Sarah Kane – Psychoza 4.48
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
strangerthankindness
8426 1fb5 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
strangerthankindness
2976 2096 420
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
strangerthankindness
7659 41c5 420
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viaszydera szydera
strangerthankindness
Reposted frommrrru mrrru viaaniamy aniamy
strangerthankindness
4819 55e5 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viay-xcv-y y-xcv-y
strangerthankindness
strangerthankindness
6699 c54e 420
Reposted fromnebthat nebthat viay-xcv-y y-xcv-y
strangerthankindness
4095 3b56 420
Reposted fromzciach zciach viay-xcv-y y-xcv-y
strangerthankindness
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viay-xcv-y y-xcv-y
strangerthankindness
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viainsanedreamer insanedreamer
8992 8b3e 420
strangerthankindness
- Gdyby zostało mi dziesięć sekund życia w pustym, zamkniętym pomieszczeniu - odpowiedziałem. - Czekając na śmierć, właśnie to bym zrobił: pomyślał o tobie.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl